เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
บล็อกนี้ เป็นบล็อกสำหรับทุกคนที่ต้องการรับรู้ถึงสังคมปัจจุบันว่ากำลังดำเนินไปในทิศทางใดและสังเกตุพฤติกรรมของมุสลิมในสังคมว่ามีสภาพว่าเป็นอย่างไร พร้อมกันนี้เพื่อนอิสลามจะคอยเป็นเพื่อนกับทุกท่านที่เข้ามาเยื่ยมชม ซึ่งสิ่งที่เราต้องการ คือ เป็นเพื่อนในอิิสลามของคุณตลอดไป และถ้าหากเห็นว่าบล็อกนี้มีประโยชน์ช่วยเม้นให้ด้วยนะ หรือ ถ้าหากจะต้องการเนื้อหาอะไรก็โพสได้นะครับ ยินดีเสมอครับ

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บทส่งท้าย

พี่น้องมุสลิม หลังจากที่เราได้รับรู้เรื่องทั้งหมดเล่านี้ ข้าพเจ้าคิดว่าผู้อ่านคงจะเห็นด้วยกับข้าพเจ้าว่า ผู้ที่มีความเชื่อในศาสนาผิดๆ เช่นนี้ เขาไม่ได้เป็นมุสลิมถึงแม้เขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมก็ตาม ดังนั้นอะไรคือสิ่งที่เราควรต้องทำกับพวก        รอฟิเฎาะฮฺเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับสังคมมุสลิม และอ้างตนเป็นมุสลิมอีกเช่นเดียวกัน ?
แท้จริง สิ่งจำเป็นสำหรับเราคือการระวังตัวจากพวกเขา และต้องไม่คลุกคลีด้วย อีกทั้งต้องระวังจากความเชื่อที่ชั่วร้ายของพวกเขา ที่ยึดหลักปักอยู่บนฐานของการเป็นศัตรูกับผู้ที่ศรัทธาและยอมรับในความเป็นเอกะของอัลลอฮฺ มั่นใจว่าพระองค์เป็นองค์อภิบาล อิสลามเป็นศาสนา มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม เป็นนบีและรสูล
ชัยคุล อิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ ได้กล่าวว่า : ผู้เป็น        รอฟิเฎาะฮฺจะไม่คบค้ากับใครนอกจากด้วยวิธีกลับกลอก เพราะแท้จริงศาสนาที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาเป็นศาสนาที่เสื่อมทราม ซึ่งมีต้นตอมาจากการโป้ปด การทรยศ  หลอกลวงผู้คน และคิดร้ายต่อพวกเขา เขาจะไม่ปล่อยความชั่วร้ายและความเลวนอกจากต้องวางแผนจัดการมันกับผู้คนเหล่านั้น ตัวเขาจะเป็นที่ชิงชังของคนที่ไม่รู้จักเขา ถึงคนผู้นั้นจะไม่รู้ว่าเขาเป็นรอฟิเฎาะฮฺ สัญลักษณ์ของการกลับกลอกจะเห็นได้บนใบหน้าของพวกเขา และจากสุ้มเสียงวาจาที่พวกเขาพูด [1]
แท้จริงพวกเขาได้ปิดบังความแค้นและความเป็นศัตรูกับพวกเรา ขออัลลอฮฺทรงจัดการกับพวกเขา ไฉนเล่าพวกเขาจึงถูกหลอกจนหันเห กระนั้นเรายังพบเห็นคนที่โดนกับดักของพวกเขาในหมู่คนทั่วไปที่เป็นชาวสุนนีย์ ได้คลุกคลีกับพวกเขา เชื่อใจพวกเขา ทั้งหมดนี้เป็นเพราะการที่เราออกห่างจากศาสนาของอัลลอฮฺ และไม่รับรู้บัญญัติที่พระองค์ทรงใช้ให้มุสลิมเชื่อและปฏิบัติ ด้วย     อากีดะฮฺที่ต้องให้การสนับสนุนต่อมุสลิมผู้ยอมรับในเอกภาพแห่ง อัลลอฮฺ(เตาฮีด) และห่างไกลพร้อมปฏิเสธพวกกาฟิรหรือผู้ตั้งภาคีทุกคน
ด้วยประการฉะนี้ เราจึงได้รู้ว่า อะไรคือสิ่งที่เราต้องทำในฐานะที่เราเป็นมุสลิม ดังนั้น มีใครที่จะตอบรับบ้าง ?
ขอเอกองค์อัลลอฮฺ ทรงค้ำจุนศาสนาของพระองค์ และทำให้วาทะและบัญญัติของพระองค์นั้นสูงส่ง และขอพระองค์ทรงกำราบพวกรอฟิเฎาะฮฺและผู้ช่วยเหลือของพวกเขา ขอพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นสินสงครามแก่ชนมุสลิม

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

รวบรวมและเรียบเรียง
บ่าวผู้ขัดสนต่อการอภัยแห่งองค์อภิบาล
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัส สะลาฟีย์
ขออัลลอฮฺทรงอภัยให้เขา บิดามารดาของเขา และชนมุสลิมทุกคน
                                                                               1.      ฟะตาวา โดย ชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ
2.      มินฮาจ อัสสุนนะห์ โดย เชค อิบนุ ตัยมียะฮฺ
3.      อัลมิลัล วันนิหัล โดย อัชชะฮฺริสตานีย์
4.      อัลฟัรกุ บัยนา อัลฟิร็อก โดย อัล บัฆดาดีย์
5.      มะกอลาต อัลอิสลามิยีน โดย อัล อัชอะรีย์

Ø หนังสือที่เขียนยุคปัจจุบัน
1.   หนังสือของท่าน เชค อิห์สาน อิลาฮี ซอฮีร
2.   มัสอะละฮฺ อัตตักรีบ โดย เชค ดร. นาศิร อัลกอฟาซีย์
3.   อุศูล มัซฮับ ชีอะฮฺ อัลอิษนา อะชาริยะฮฺ
      โดย เชค ดร. นาศิร อัลกอฟาซีย์
4.   หนังสือของท่าน เชค มุหัมมัด มาลุลลอฮฺ
5.   บัซลุล อัลมัญฮูด ฟี มุชาบะฮะฮฺ อัรรอฟิเฏาะห์ ลิล ยะฮูด โดย อัลดุลลอฮฺ อัลญะมีลีย์
6.   หัตตา ลา นันคอดิอฺ โดย อับดุลลอฮฺ บิน อับดุลอาซีซ
7.   อัชชีอะฮฺ อัสอิษนา อะชารียะฮฺ วา ตักฟีรุฮุม ลิ อุมูม อัลมุสลิมีน โดย อับดุลลอฮฺ อัส สะลาฟีย์
8.   มัน กอตะลา หุเสน โดย อับดุลลอฮฺ บิน อับดุลอะซีซ
9.   อัลบูรฮาน ฟี ตับรีอะฮฺ อบี ฮุร็อยเราะฮฺ
10. อัล อินติศอร์ ลิศศุหุบ วัลอาล โดย ดร. อิบรอฮีม อัรรุหัยลีย์
11. กัชฟุ อัลญานีย์ มุหัมมัด อัตตีญานีย์ โดย เชค อุษมาน อัลคอมีส
12. บัล ฏอลัลตา ฟี ร็อด อบาตีล อัตตัยญานีย์
13. มะอา อัลอิษนัย อะชารียะฮฺ ฟี อัลอุศูล วา อัลฟุรูอฺ
โดย ดร. อาลี อีสสาลูส
14. ตัดดีด อัซซอลาม วะตันบีฮฺ อันนิยาม อะลา คอตฺริ อัตตัชยีอฺ อะลา อัสมุสลิมีน วา อัลอิสลาม โดย เชค สุลัยมาน อัลญับฮาน

และหนังสืออื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงเป็นตัวอย่าง ณ ที่นี้


1. เว็ปไซต์ ปกป้องสุนนะห์
2. เว็ปไซต์ ไฟศอล นูร
3. เว็ปไซต์ อัลบูรฮาน
4. เว็ปไซต์ มุฮ์ตะดูน
5. ธาตุแท้ของโคมัยนี
6.ธาตุแท้ของชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ
7. เว็ปไซต์ อัล บัยยินะฮฺ
8. เว็ปไซต์ อันศอร์ อัล หุเสน
9. เว็ปไซต์ อัลมันฮัจ
10.สันนิบาตชาวสุนนีย์ในอิราน
11. เว็ปไซต์ อิมาม มะฮฺดี


[1] ดู มินฮาจ อัสสุนนะห์ โดย เชค อิบนุ ตัยมียะฮฺ (3/360)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น