เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
บล็อกนี้ เป็นบล็อกสำหรับทุกคนที่ต้องการรับรู้ถึงสังคมปัจจุบันว่ากำลังดำเนินไปในทิศทางใดและสังเกตุพฤติกรรมของมุสลิมในสังคมว่ามีสภาพว่าเป็นอย่างไร พร้อมกันนี้เพื่อนอิสลามจะคอยเป็นเพื่อนกับทุกท่านที่เข้ามาเยื่ยมชม ซึ่งสิ่งที่เราต้องการ คือ เป็นเพื่อนในอิิสลามของคุณตลอดไป และถ้าหากเห็นว่าบล็อกนี้มีประโยชน์ช่วยเม้นให้ด้วยนะ หรือ ถ้าหากจะต้องการเนื้อหาอะไรก็โพสได้นะครับ ยินดีเสมอครับ

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัจจัย (Factors) ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อิรติดาดในสมัย Abu Bakr

โดยอาจารย์ รอฟลี แวหะมะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา ชำนาญการด้านประวัติศาสตร์อิสลาม โดยเฉพาะ

ปัจจัย (Factors) ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อิรติดาดในสมัย Abu Bakr
            นักประวัติศาสตร์มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมุรตัดและนำไปสู่สงคราม Riddah ในที่สุด ถึงแม้ว่าการสงครามดูเหมือนว่าเป็นการสงครามภายใน แต่ก็คร่าชีวิตและทรัพย์สินชาวอาหรับเป็นจำนวนมาก  ปัจจัยดังกล่าวพอสรุปได้ดังนี้
1.             ปัจจัยทางสังคม ( Social Factors) นั้นคือ ชาวอาหรับมีความผูกพันกับเผ่าและกลุ่มสูงมากซึ่งนำไปสู่การเป็นเผ่านิยมในที่สุด ความขัดแย้งระหว่างเผ่า และการไม่ยอมรับคนในเผ่าอื่นเป็นผู้นำจึงเกิดขึ้น และอีกประการหนึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างเผ่าที่แร่ร่อนกับเผ่ามีที่อาศัยเป็นหลักแหล่ง  
2.             ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (Geographical Factors) กล่าวคือ ความขัดแย้งระหว่างชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ในแคว้น Hijaz กับแค้วนอื่นๆ
3.             ปัจจัยทางการเมือง (Political Factors)  เช่น  กระแสการต่อต้านการเป็นผู้นำของเผ่ากุร็อยซฺ
4.             ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ( Economic Factors) นั้นคือ การไม่ยอมรับและไม่ต้องการเป็นหุ้นส่วนในทรัพย์สิน และทรัพยากรกับรัฐบาลอิสลามมะดีนะฮฺ
5.             ปัจจัยทางศาสนา (Religious Factors) คือ ความรู้สึกที่ไม่ยอมรับเป็นมุสลิมและต่อต้านศาสนาอิสลาม 
6            ปัจจัยอิทธิพลจากมหาอำนาจภายนอก (Foreign Influential Factors) เช่น การแทรกแซงของมหาอำนาจ Persia เข้ามาในแหลมอารเบีย เช่นการที่เจ้าเมือง Hirah สนับสนุนกบฎ ในแคว้น Bahrain          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น