เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
บล็อกนี้ เป็นบล็อกสำหรับทุกคนที่ต้องการรับรู้ถึงสังคมปัจจุบันว่ากำลังดำเนินไปในทิศทางใดและสังเกตุพฤติกรรมของมุสลิมในสังคมว่ามีสภาพว่าเป็นอย่างไร พร้อมกันนี้เพื่อนอิสลามจะคอยเป็นเพื่อนกับทุกท่านที่เข้ามาเยื่ยมชม ซึ่งสิ่งที่เราต้องการ คือ เป็นเพื่อนในอิิสลามของคุณตลอดไป และถ้าหากเห็นว่าบล็อกนี้มีประโยชน์ช่วยเม้นให้ด้วยนะ หรือ ถ้าหากจะต้องการเนื้อหาอะไรก็โพสได้นะครับ ยินดีเสมอครับ

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ฟรีเมสันในทัศนะของ มุสลิม อ.บรรจง บินกาซัน


  ฟรีเมสันในทัศนะของ มุสลิม  อ.บรรจง บินกาซัน 


ฟรีเมสันส์ 

เป็น องค์กรลับของพวกยิว ที่มาตั้งแต่ยุคสมัยโรมัน องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นใน เยรูซาเล็ม เมื่อ 

เฮ โรด อากริปปา ได้เป็นกษัตริย์ของพวกยิวระหว่าง คศ.37-44 กษัตริย์ผู้นี้เป็นหลานของกษัตริย์ เฮโรดมหาราช 

ฆาตกรสังหารเด็กๆของชาวเมือง เบธเลเฮม เพราะกลัวการมาปรากฏตัวของ พระเยซู ซึ่งเขา เชื่อว่าจะมาเป็น 

ผู้ทำลายอาณาจักร ของเขาเป้าหมายแรกของพวกฟรีเมสันคือการต่อสู้กับศาสนาคริสต์ หลังจากนั้น 

เป้าหมายของพวกนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นการต่อสู้กับทุกศาสนา เพื่อ สถาปนาอิสราเอลขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

และเพื่อกลับไปสู่ปาเลสไตน์ 
ใน คศ.1717 พวกฟรีเมสันได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งภายใต้ชื่อใหม่ว่า"สมาคม ฟรีมาโซนิค หรือ ฟรีเมสันส์"เพื่อ

ต่อต้านศาสนาอย่างเปิดเผย นอกจากนั้นแล้ว พวกนี้ยังได้ใช้เครื่องหมายใหม่เป็น รูปสามเหลี่ยมและวงเวียนปลาย

แหลมสองด้าน เป็นสัญลักษณ์อีกด้วย แหล่งพบปะหรือที่เรียกกันว่า “ลอดจ์” (lodge) แห่งแรกของคนพวกนี้ถูกตั้งขึ้น

ในอังกฤษโดยใช้คำขวัญใหม่ว่า “เสรีภาพ ภราดรภาพ และเสมอภาค” ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่มมาโซนิค 

และสโมสรต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น
หลังจากนั้น คนพวกนี้ก็ตัดสินใจประกาศเป้าหมายที่แท้จริงของตนดังต่อไปนี้ คือ

เพื่อรักษาศาสนายูดาย

เพื่อต่อสู้ศาสนาต่างๆโดยเฉพาะนิกายแคธอลิก

เพื่อเผยแพร่การไม่เชื่อในพระเจ้าและลัทธิเสรีนิยม

แหล่งพบปะใหม่ๆของ พวกฟรีเมสันส์ ก็ถูกตั้งขึ้นในสหรัฐฯ มีมุสลิมหลายคนหลงเชื่อไปกับคำขวัญของคนพวกนี้และได้

ไปเข้าร่วมเป็นสมาชิก ด้วย แต่เมื่อรู้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของคนพวกนี้แล้ว มุสลิมเหล่านี้ก็ถอนตัวออกมาแต่ไม่กล้าเปิด

เผยความลับของคนพวกนี้โดยกลัวว่า จะถูกฆ่า 
งานศึกษาหลายชิ้น โดยนักเขียนชาวตะวันตกตลอดจนแถลงการณ์ ของพวกยิวและการศึกษาค้นคว้าเป็นการเฉพาะได้

พิสูจน์ให้เห็นว่า พวกยิวกำลังวางแผนที่จะทำให้โลกเสื่อมทรามลงโดยคำขวัญที่สวยหรูต่างๆ ซึ่งมุสลิมจะต้อง ระวังไว้

ให้ดี คนพวกนี้มีคำขวัญว่า“ศาสนานำไปสู่การแตกแยกในขณะที่ฟรีเมสันนำเราไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” 
มีรายงานในสารานุกรมมาโซนิคที่ออกในฟิลาเดลเฟียเมื่อปี คศ.1906 ว่าแหล่งพบปะทุกแห่งของ พวกมาโซนิค จะ

ต้องเป็นสัญลักษณ์ของวิหารชาวยิวและครูทุกคนจะต้องเป็นตัวแทนของกษัตริย์ยิวและ องค์การฟรีเมสันทุกแห่งจะต้อง

รวบรวมผู้ทำงานชาวยิวไว้ ในแถลงการณ์ของพวกมาโซนิคที่ ออกในลอนดอนใน คศ.1935 กล่าวว่า : 

“ความปรารถนาของเราก็เพื่อที่จะก่อตั้งลัทธิความเชื่อที่สมาชิกของลัทธิใช้ วิธีการมีความสัมพันธ์ทางเพศ” 

ดังนั้นจึงได้มีการตั้งสโมสต่างๆสำหรับคนชอบเปลือยกายขึ้นและพยายามอย่างเต็มที่ในการทำลายคุณค่าทางศีลธรรม
เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของตน พวกฟรีเมสันส์ ได้ใช้ชื่อต่างๆกัน เช่น “ลูกหลานแห่งพันธสัญญา” (Children of covenant),

“คิวานี” (Kiwani), “ไลออนเนส” (Lioness), “ยะฮ์เวห์ เพรสเซนส์” (Yahweh Presence), “เอ็กซเชนจ์” (Exchange), 

“สโมสรโรตารี” (Rotary Club) และอื่นๆ ชาร์ลส มาร์ไดน์ (Charles Mardine) ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากเกี่ยว

กับเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเรื่อง Rotary and The Like ของเขาซึ่งตีพิมพ์ใน ค.ศ.1936
“ ลูกหลานแห่งพันธสัญญา ” (Children of covenant) พวกมาโซนิค กลุ่มนี้เกิดขึ้นที่ นิวยอร์ค ใน คศ.1843 โดยมี

สมาชิกเป็นชาวยิวโดยเฉพาะ หลังจากนั้น กลุ่มนี้ก็มีสาขาหลายแห่งทั่วโลก ในการประชุมครั้งหนึ่งซึ่งคนกลุ่ม

นี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 3พฤษภาคม1966 นายฟอร์สเตอร์ ดัลลัส ได้กล่าวในที่ประชุมว่า : “อารยธรรมตะวันตกวาง

พื้นฐานอยู่บนความเชื่อของยิว 

ประเทศตะวันตกทั้งหมดจะต้องป้องกันฐานที่มั่นของอารยธรรมของตน นั่นคือ อิสราเอล”“ คิวานี ” (Kiwani) กลุ่มนี้มีคำขวัญว่า 

“รู้ด้วยตัวเองก็แล้วกันว่าจะทำให้เสียงของพวกท่าน เป็นที่รับฟังได้อย่างไร”

กลุ่มนี้ ถูกจัดตั้งขึ้นใน คศ.1915 ในเมืองดีทรอยต์ สหรัฐฯ
“ ไลออนเนส ” (Lioness) สาขานี้ปรากฏขึ้นในชิคาโกมาตุภูมิของสโมสรโรตารี ตามหนังสือพิมพ์อัล-อะฮ์รอมฉบับ

วันที่ 2ธันวาคม 1985 รัฐมนตรีหญิงได้ไปเปิด สโมสรไลออเนสส์แห่งแรกที่โรงแรมเชอราตันไคโร รายชื่อ

สมาชิกของกลุ่มนี้ มีอยู่ในหนังสือพิมพ์ด้วย
“ เอ็กซเชนจ์ ” (Exchange) ถูกก่อตั้งขึ้นในเมืองดีทรอยต์ในสหรัฐฯเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 1916 โดย ชาร์ลส เบอร์คี 

ซึ่งเป็นพ่อค้าอัญมณีคนหนึ่ง กลุ่มนี้จัดประชุมครั้งแรกขึ้นใน ค.ศ.1917 
“ ยะฮ์เวห์ เพรสเซนส์ ” (Yahweh Presence) เป็นมูลนิธิของพวกยิวในชื่อคริสเตียน 

ยะฮ์เวห์เป็นนามของพระผู้เป็นเจ้า (พันธสัญญาเก่า) ถูกตั้งขึ้นในเพนซิลวาเนีย สหรัฐฯหลังจากนั้นก็ย้าย

ไปอยู่ที่นิวยอร์คใน คศ.1909 ผู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิ นี้จะออกไปเยี่ยมเยียนผู้คนที่บ้านเพื่อส่งเสริม หลักการ

ที่วางพื้นฐานอยู่บน คัมภีร์โตราห์ (ซึ่งคนพวกนี้ได้บิดเบือนแล้ว)กลุ่มนี้เป็นสมาคมยิวที่อันตรายที่สุดกลุ่มหนึ่ง

ทั้งนี้เนื่องจากมันหลอกลวง ชาวคริสเตียนและสร้างเรื่องเท็จต่างๆขึ้นมาเกี่ยวกับศาสดา เช่น การพยากรณ์ถึง

ดินแดนแห่งพันธสัญญา
ในคศ.1951ความลับของ พวกฟรีเมสัน ก็แดงขึ้นในวารสารของกองทัพโดยนายทหารคนหนึ่งซึ่งเข้าไปร่วมกันคนพวก

นี้และหลังจากนั้นได้ออกมาเปิดเผยความลับของคนพวกนี้ นอกจากนี้แล้ว นายทหารคนหนึ่งยังได้เปิดเผยความลับของ

คนพวกนี้ ในหนังสือเรื่อง “ The World is the Doll of Israel ” (โลกนี้คือ ตุ๊กตาของอิสราเอล) ซึ่งได้ถูกแปลเป็น ภาษา

อาหรับ นอกจาก นี้แล้วก็ยังมีหนังสือบางเล่มเกี่ยวกับเรื่องฟรีเมสันที่เป็นประโยชน์ และสมควรที่จะกล่าวถึงในที่นี้ เช่น 

“Freemasonry Open Air”และ“Pawns on the Chase”โดยดร.มุฮัมมัด อะลี อัซ-ซุบี,นอกจากนี้ ดร.มุฮัมมัดเคยเป็นพวก

มาโซนิคคนสำคัญคนหนึ่งในเลบานอนแต่หลังจากนั้น เขาสำนึกผิดและได้กลับมาสู่อิสลามและได้ถูกพวกฟรีเมสันฆ่า
ต่อไปนี้เป็นกฎระเบียบของ ชะรีอ๊ะฮ เกี่ยวกับเรื่องฟรีเมสันและ สมาชิกขององค์กรนี้ ซึ่ง สภานิติศาสตร์อิสลาม ได้

ประกาศออกมาในการประชุมที่จัดขึ้นในมักก๊ะฮ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ฮ.ศ.1398 ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กรกฏาคม คศ.1978 

หลังจากที่ได้ศึกษาและตรวจสอบทุกสิ่งที่ได้ถูกเขียนและตีพิพม์เกี่ยวกับ เรื่องนี้แล้ว สภาขอกล่าวว่า:
1) ฟรีเมสันเป็นลัทธิความเชื่อที่มีหลักการและเป้าหมายลึกลับ ไม่มีใครรู้ความลับของคนพวกนี้แม้แต่สมาชิกส่วน

ใหญ่ยกเว้นคนที่มีตำแหน่ง สูงๆซึ่งบางครั้งทำงานอยู่ในหมู่ประชาชน

2) องค์กรของลัทธิความเชื่อนี้สร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกของตนออกไปทั่วโลก โดยอาศัยข้ออ้างความเป็น

พี่น้องแบบหลอกลวงเพื่อที่จะปกปิดเป้าหมายของตนไว้ เป็นความลับ สมาชิกขององค์กรนี้ ประกอบด้วยคนจาก

ทุกศาสนาและความเชื่อ

3) องค์กรของลัทธิความเชื่อนี้ดึงดูดผู้คนโดยการตอบสนองผลประโยชน์ส่วนบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากฟรีเมสันทุกคน

จะต้องรับใช้พี่น้องของตนทั่วโลก นั่นคือ เพื่อส่งเสริมสมาชิกให้ประสบความสำเร็จ ตามที่ใฝ่ฝันไว้ไม่ว่าจะเป็น

อะไรก็ ตามและเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้แก่สมาชิกในการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายนั้น คนพวกนี้จะทำงานร่วมกัน 

ทั้งในเรื่องความดี และความชั่ว ความยุติธรรมและความไม่ยุติธรรม แต่โดยหน้าฉากแล้ว คนพวกนี้จะทำงานให้

ปรากฏเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือกันในสิ่งที่ดี พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ พวกฟรีเมสัน จะทำงานเพื่อให้

สมาชิกของพวกตน เข้าไปดำรงตำแหน่งสำคัญในสังคมและ นี่คือสิ่งดึงดูดคนให้เข้าไปเป็นสมาชิก และสมาชิก

เหล่านี้เองที่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญต่อการทำงานขององค์กร

4) การเข้าร่วมองค์กรนี้เริ่มต้นด้วยพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำที่น่า สะพรึงกลัวเพื่อข่มขู่ให้สมาชิกกลัวถ้า

หากเขาหรือเธอฝ่าฝืนคำสอนหรือคำสั่ง ขององค์กร

5) สมาชิกที่ไม่ประสีประสา จะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติพีธีทางศาสนาของพวกตน แต่คนพวกนี้จะได้รับคำสั่งให้

ทำงานบางอย่างตามความสามารถและจะถูกเตรียมตัว ให้เป็นผู้ปฏิเสธพระเจ้า และดำรงตำแหน่งตามลักษณะ

ของงาน ที่จะนำไปสู่เป้าหมาย และแผนการที่ชั่วร้ายขององค์กร

6) ฟรีเมสันมีเป้าหมายทางการเมืองและมีบทบาทสำคัญในการรัฐประหารส่วนใหญ่ทั่ว โลก

7) โดยพื้นฐานแล้ว องค์กรฟรีเมสันเป็นองค์กรความเชื่อลึกลับของพวกยิวและไซออนิสต์

8) ในเป้าหมายอันลึกลับนั้น องค์กรนี้เป็นศัตรูต่อทุกศาสนาโดยเฉพาะอิสลาม

9) พวกฟรีเมสันเลือกสมาชิกของตนจากหมู่คนที่มีสติปัญญา ฐานะร่ำรวย นักวิทยาศาสตร์และบุคคลผู้มีอิทธิพลต่อ

ประชาชน ทั้งนี้เพื่อใช้บุคคลเหล่านี้ ทำงานเพื่อเป้าหมายของตนและสมาชิก

10) องค์กรนี้ใช้ชื่อและลักษณะต่างๆและทำกิจกรรมที่หลากหลายในที่ที่มีการต่อ ต้านพวกตนเกิดขึ้นในสังคม ใน

จำนวนชื่อเหล่านี้ได้แก่ โรตารี, ไลออนเนส และ สโมสรไลออนส์ เป็นต้น

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าฟรีเมสันมีสาย สัมพันธ์ที่ช่วยให้องค์กรของตนควบคุมและชี้นำบุคคลต่างๆทั่วโลกที่มีอำนาจ หน้าที่

เกี่ยวกับเรื่องปาเลสไตน์และแสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าว จากความจริงดังกล่าวเกี่ยวกับเป้าหมายและ

วิธีการอันชั่วร้ายที่พวกฟรีเมสัน ใช้ดังกล่าวข้างต้นนั้น สภานิติศาสตร์เชื่อว่าองค์กรลัทธิความเชื่อดังกล่าวเป็นองค์กร

อันตรายที่ ทำลายอิสลามและมุสลิม และใครที่เข้าไปร่วมองค์กรนี้ถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธความศรัทธาในอิสลาม”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น