เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
บล็อกนี้ เป็นบล็อกสำหรับทุกคนที่ต้องการรับรู้ถึงสังคมปัจจุบันว่ากำลังดำเนินไปในทิศทางใดและสังเกตุพฤติกรรมของมุสลิมในสังคมว่ามีสภาพว่าเป็นอย่างไร พร้อมกันนี้เพื่อนอิสลามจะคอยเป็นเพื่อนกับทุกท่านที่เข้ามาเยื่ยมชม ซึ่งสิ่งที่เราต้องการ คือ เป็นเพื่อนในอิิสลามของคุณตลอดไป และถ้าหากเห็นว่าบล็อกนี้มีประโยชน์ช่วยเม้นให้ด้วยนะ หรือ ถ้าหากจะต้องการเนื้อหาอะไรก็โพสได้นะครับ ยินดีเสมอครับ

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เหตุการณ์อิรติดาดในแค้วน Bahrain
โดยอาจารย์ รอฟลี แวมะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา ชำนาญการด้านประวัติศาสตร์อิสลาม โดยเฉพาะ


Al-Hutam B. Dubiah

            ในแคว้น Bahrain มีเผ่า Abdu’l-Qais อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ มีเผ่า Tamim เผ่า Bakar B. Wa’il มีเชื้อสาย Persia มียิวและคริสต์อาศัยอยู่เป็นชนกลุ่มน้อย  ประชาชนใน Bahrain  ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ซึ่งเข้ารับอิสลามในปี ฮ..ที่ 8  ในสมัยของท่านนบี Al-Munzir B. Sawa Al-Abdi  ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าหลวง (Wali) ของรัฐบาลอิสลามใน  Bahrain ประชาชนรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การนำของเขา เมื่อเขาเสียชีวิต (เขาเสียชีวิตหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไม่กี่วัน) ใน Bahrain เกิดความวุ่นวายและแตกแยกขึ้น ประกอบกับข่าวการเสียชีวิตของท่านนบีได้แพร่หลายใน Bahrain  บางกลุ่มยังยึดมั่นต่ออิสลามและภักดีต่อ Khalifah คนใหม่คือ Abu Bakr และบางกลุ่มก็ถอนตัวจากการเป็นมุสลิมและต่อต้านรัฐบาลอิสลาม กลุ่มที่ยังภักดีต่อรัฐบาลอิสลามนั้นนำโดย Al-Jarud B. Al-Mu’alla[1] จากเผ่า Abdu’l-Qais  ส่วนกลุ่มมุรตัดนั้นนำโดย Al-Hutam B. Dubiah ถึงแม้ว่ากลุ่มนี้จะเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล Hirah ใน Persia ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างรัฐบาลหุ่นเชิดของ Persia ในแค้วน Bahrain  กลุ่ม  Al-Hutam  เข้าโจมตีและสามารถยึด Al-Qatif และ Hajar ได้  เมื่อไม่สามารถต่อต้านกระแสกลุ่มมุรตัดได้ Al-Jarud จึงได้ส่งหนังสือขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอิสลามมะดีนะฮฺ   Abu Bakr ได้จัดกองกำลังซึ่งมีกองพลถึง 8,000 คน โดยมี Al-Ala’ B. Al-Hadhrami [2] เป็นแม่ทัพนำกองทัพมายัง Bahrain เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่  Al-Jarud และปราบกลุ่มมุรตัดที่นำโดย  Al-Hatum  เมื่อสองกองทัพได้เผชิญหน้ากัน ก็เกิดสงครามอย่างดุเดือด และในที่สุด Al-Ala’ ถูกทหารมุสลิมคนหนึ่งชื่อว่า Zaib B. Misma’ ฆ่าตาย กองทัพของเขาก็แตกทัพและยอมจำนนในที่สุด บางคนก็กลับตัวเป็นมุสลิมใหม่บางคนก็ถูกลงโทษประหารชีวิต และในที่สุดภาวะการณ์ใน Bahrain ก็กลับสู่ปกติอีกครั้งหนึ่ง


[1]  เดิมเป็นคริสต์ เข้ารับอิสลามในปี ฮ..ที่ 10 หลังจากเรียนรู้ศาสนาอิสลามจากท่านนบีแล้ว ก็กลับไปยังเผ่าของตนเองใน Bahrain เพื่อสอนศาสนาให้แก่คนในเผ่าตนเอง
[2]  ดั่งเดิมเป็นชาว Hadramaut  แต่ว่าเกิดที่นครมักกะฮฺ เพราะบิดามารดาท่านอาศัยอยู่ที่นั้น  เข้ารับอิสลามในสมัยมักกะฮฺและอพยพไปยังมะดีนะฮฺ ท่านนบีเคยแต่งตั้งเขาเป็น Wali และผู้รวบรวม Zakat ในแค้วน Bahrain  เสียชีวิตขณะที่เดินทางไปยัง Basrah ในปี ฮ.. ที่ 21

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น